Z którym polskim władcą spokrewniona była Katarzyna Medycejska ze znanego rodu Medyceuszy?

Ze Stefanem Batorym
Z Augustem II Sasem
Z Henrykiem Walezym
Ze Stanisławem Leszczyńskim
Ka­ta­rzy­na Me­dy­cej­ska była matką pierw­sze­go w historii Polski króla elek­cyj­ne­go - Henryka Wa­le­zju­sza.

Rozkład odpowiedzi

Ze Stefanem Batorym
Z Augustem II Sasem
Z Henrykiem Walezym
Ze Stanisławem Leszczyńskim
odpowiedzi
flagNiemcy
12%
6%
81%
0%
16
flagPolska
19%
18%
43%
17%
1664
flagWielka Brytania
23%
14%
42%
19%
21
flagNieznany
21%
19%
37%
20%
180

Płeć

men42%
women49%
Ze Stefanem Batorym
18%
17%
Z Augustem II Sasem
21%
18%
Z Henrykiem Walezym
42%
49%
Ze Stanisławem Leszczyńskim
17%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z którym polskim władcą spokrewniona była Katarzyna Medycejska ze znanego rodu Medyceuszy?
1935
44%

Szczegóły

Autor: Beronatar
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.