Z którym z podanych ludów byli najbliżej spokrewnieni pierwsi mieszkańcy Madagaskaru?

z Zulusami
z Hindusami
z Pigmejami
z Aborygenami Australijskimi
Choć Ma­da­ga­skar dzieli od Afryki zaledwie 230 km oceanu, to dawni miesz­kań­cy Afryki nie wy­pusz­cza­li się daleko w morze. Pierwsi ludzie pojawili się na Ma­da­ga­ska­rze dopiero ok. 500 roku p.n.e. - były to słynące z umie­jęt­no­ści żeglugi ludy au­stro­ne­zyj­skie po­cho­dzą­ce z od­da­lo­ne­go o tysiące ki­lo­me­trów Borneo.

Rozkład odpowiedzi

z Zulusami
z Hindusami
z Pigmejami
z Aborygenami Australijskimi
odpowiedzi
flagFrancja
4%
9%
9%
77%
22
flagAustria
30%
0%
0%
69%
13
flagNiemcy
17%
14%
10%
56%
120
flagWielka Brytania
14%
11%
18%
53%
203
flagDania
15%
15%
15%
53%
13
flagHiszpania
29%
11%
5%
52%
17
flagKanada
29%
5%
11%
52%
17
flagPolska
19%
13%
17%
48%
8429
flagWłochy
18%
13%
18%
45%
22
flagHolandia
13%
17%
26%
43%
23
flagStany Zjednoczone
22%
11%
24%
42%
54
flagNieznany
23%
12%
21%
41%
272
flagIrlandia
22%
11%
27%
38%
18
flagNorwegia
31%
18%
12%
37%
16

Płeć

men49%
women50%
z Zulusami
20%
19%
z Hindusami
13%
10%
z Pigmejami
16%
19%
z Aborygenami Australijskimi
49%
50%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z którym z podanych ludów byli najbliżej spokrewnieni pierwsi mieszkańcy Madagaskaru?
9364
48%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Steve Evans
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.