Z psem Baskerville'ów miał związek który detektyw?

Porucznik Columbo
Herkules Poirot
Jacques Clouseau
Sherlock Holmes
Pies Ba­ske­rvil­le­’ów au­tor­stwa sir Arthura Conana Doyle’a, to jedna z naj­słyn­niej­szych pozycji, na­le­żą­cych do cyklu opo­wie­ści o de­tek­ty­wie Sher­loc­ku Hol­me­sie­.Prak­tycz­nie w każdej ekra­ni­za­cji „Psa Ba­ske­rvil­le­’ó­w” wy­stę­pu­je czarny dog nie­miec­ki.

Rozkład odpowiedzi

Porucznik Columbo
Herkules Poirot
Jacques Clouseau
Sherlock Holmes
odpowiedzi
flagPolska
6%
15%
14%
62%
602
flagNieznany
9%
21%
9%
58%
41

Płeć

men62%
women58%
Porucznik Columbo
6%
5%
Herkules Poirot
17%
22%
Jacques Clouseau
13%
13%
Sherlock Holmes
62%
58%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z psem Baskerville'ów miał związek który detektyw?
686
61%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: paurian
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.