Za efekty specjalne w Gwiezdnych Wojnach była odpowiedzialna firma...

Industrial Light & Magic
Industrial Limit
Magic Light
Star Industrial
George Lucas zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał kino głównie na polu tech­no­lo­gii. Podczas pracy nad pierw­szy­mi „Gwiezd­ny­mi wojnami” założył firmę In­du­strial Light & Magic, która od­po­wie­dzial­na była za efekty spe­cjal­ne widoczne na ekranie.

Rozkład odpowiedzi

Industrial Light & Magic
Industrial Limit
Magic Light
Star Industrial
odpowiedzi
flagPolska
46%
15%
16%
22%
351
flagNieznany
28%
28%
28%
14%
14

Płeć

men48%
women69%
Industrial Light & Magic
48%
69%
Industrial Limit
16%
6%
Magic Light
13%
2%
Star Industrial
21%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Za efekty specjalne w Gwiezdnych Wojnach była odpowiedzialna firma...
388
46%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Kevin Dooley
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.