Za kogo ludy afrykańskie uważały portugalskich handlarzy niewolników?

boskich posłańców
ludożerców
demony
kosmitów
Por­tu­gal­czy­cy po­cząt­ko­wo porywali na­po­tka­nych ludzi, aby sprzedać jako nie­wol­ni­ków. Miesz­kań­com Afryki trudno było zro­zu­mie­ć, co się dzieje z ginącymi bez­pow­rot­nie osobami, które były wywożone na inne kon­ty­nen­ty. Do chwili, gdy lokalne elity zaczęły uczest­ni­czyć w handlu, jednym z po­ja­wia­ją­cych się tłu­ma­czeń było, że po­ry­wa­cze zjadają swoje ofiary.

Rozkład odpowiedzi

boskich posłańców
ludożerców
demony
kosmitów
odpowiedzi
flagPolska
32%
28%
31%
8%
270
flagNieznany
46%
26%
20%
6%
30

Płeć

men20%
women35%
boskich posłańców
36%
25%
ludożerców
20%
35%
demony
33%
33%
kosmitów
10%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Za kogo ludy afrykańskie uważały portugalskich handlarzy niewolników?
333
28%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: superhistoria.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.