Za twórcę radia ostatecznie uznano:

Guglielmo Marconiego
Nikola Teslę
Alexandera Graham Bell'a
Thomasa Edisona
Po­cząt­ko­wo za twórcę radia uważano Mar­co­nie­go, jednak w 1943 roku Sąd Naj­wyż­szy Stanów Zjed­no­czo­nych przyznał prawa pa­ten­to­we Tesli. Rozprawa roz­strzy­gnę­ła się po śmierci wy­na­laz­cy, przez co po­wszech­nie za twórcę radia uznaje się Mar­co­nie­go, mimo iż przyznał się on do wy­ko­rzy­sta­nia wcze­śniej­szych prac Tesli w zbu­do­wa­niu radia.

Rozkład odpowiedzi

Guglielmo Marconiego
Nikola Teslę
Alexandera Graham Bell'a
Thomasa Edisona
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
100%
0%
0%
4
flagAustria
0%
100%
0%
0%
3
flagIrlandia
0%
100%
0%
0%
1
flagSri Lanka
0%
100%
0%
0%
1
flagUzbekistan
0%
100%
0%
0%
1
flagHolandia
0%
75%
0%
25%
4
flagAfganistan
0%
50%
50%
0%
2
flagPolska
38%
35%
17%
8%
135
flagSzwecja
0%
33%
66%
0%
3
flagNieznany
50%
25%
0%
25%
4
flagNiemcy
50%
0%
50%
0%
2
flagStany Zjednoczone
0%
0%
100%
0%
1
flagNorwegia
0%
0%
100%
0%
1
flagBułgaria
0%
0%
100%
0%
1
flagGhana
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men36%
women50%
Guglielmo Marconiego
36%
41%
Nikola Teslę
36%
50%
Alexandera Graham Bell'a
13%
8%
Thomasa Edisona
13%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Za twórcę radia ostatecznie uznano:
162
39%

Szczegóły

Autor: Ivanhoe Martin
Ilustracja: NoRud
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.