Za wynalezienie jakiego przyrządu John Bardeen, Walter Houser Brattain oraz William Bradford Shockley otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki w 1956?

opornika
rezystora
światłowodu
tranzystora
Trój­e­lek­tro­do­wy (rzadko czte­ro­elek­tro­do­wy) pół­prze­wod­ni­ko­wy element elek­tro­nicz­ny, po­sia­da­ją­cy zdolność wzmac­nia­nia sygnału elek­trycz­ne­go. Pierw­szy­mi tran­zy­sto­ra­mi zbu­do­wa­ny­mi w Polsce były tran­zy­sto­ry ostrzowe TP1-TP3. Ze względu na nie­sta­bil­ność pa­ra­me­trów i nie­trwa­łość nie nadawały się one do prak­tycz­nych za­sto­so­wań.

Rozkład odpowiedzi

opornika
rezystora
światłowodu
tranzystora
odpowiedzi
flagHolandia
15%
7%
15%
61%
13
flagNiemcy
12%
15%
18%
53%
32
flagPolska
16%
21%
16%
44%
3393
flagWielka Brytania
15%
18%
21%
40%
64
flagNieznany
20%
27%
11%
39%
522
flagStany Zjednoczone
36%
18%
9%
36%
11

Płeć

men41%
women34%
opornika
19%
19%
rezystora
25%
24%
światłowodu
13%
21%
tranzystora
41%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Za wynalezienie jakiego przyrządu John Bardeen, Walter Houser Brattain oraz William Bradford Shockley otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki w 1956?
4117
44%

Szczegóły

Autor: Hanna Kaminska
Ilustracja: Dualmodem Bytton
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.