Założenie której stolicy było bezpośrednim wynikiem ruchu tektonicznego?

Warszawy
Paryża
Sztokholmu
Lizbony
W XII w. jezioro Melar, należące do głównego szlaku han­dlo­we­go cen­tral­nej Szwecji i sta­no­wią­ce wcze­śniej dużą zatokę morską, zostało odcięte od Morza Bał­tyc­kie­go. Było to efektem po­lo­dow­co­we­go odbicia (wy­nu­rza­nia się) całej Skan­dy­na­wii. Odtąd statki morskie musiały wy­ła­do­wać towar ma wy­brze­żu, który był prze­ła­do­wy­wa­ny na statki z jeziora. Do­pro­wa­dzi­ło to do za­ło­że­nia w tym miejscu Sztok­hol­mu. Obecnie jezioro Melar znajduje się już na wy­so­ko­ści 0,7 m n.p.m.

Rozkład odpowiedzi

Warszawy
Paryża
Sztokholmu
Lizbony
odpowiedzi
flagSzwecja
2%
2%
80%
14%
91
flagGrecja
2%
4%
78%
14%
42
flagAustria
0%
4%
76%
19%
63
flagHiszpania
2%
1%
70%
24%
82
flagHolandia
2%
2%
69%
23%
138
flagWłochy
0%
2%
69%
28%
81
flagWielka Brytania
3%
3%
66%
25%
905
flagMeksyk
11%
2%
66%
16%
167
flagKanada
3%
0%
66%
25%
104
flagFrancja
2%
2%
66%
27%
87
flagPolska
2%
4%
64%
27%
27687
flagAustralia
14%
3%
64%
16%
77
flagNiemcy
2%
3%
63%
29%
436
flagNorwegia
0%
4%
63%
31%
95
flagIndie
13%
11%
61%
11%
144
flagDania
1%
5%
60%
32%
53
flagIrlandia
3%
2%
57%
37%
91
flagBelgia
0%
0%
56%
41%
46
flagStany Zjednoczone
11%
10%
55%
20%
1068
flagNieznany
2%
6%
50%
40%
1347

Płeć

men57%
women64%
Warszawy
1%
1%
Paryża
4%
5%
Sztokholmu
57%
64%
Lizbony
35%
29%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Założenie której stolicy było bezpośrednim wynikiem ruchu tektonicznego?
31280
64%

Szczegóły

Autor: Adrianna Nowak
Ilustracja: Peter Lindberg
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.