Zawody sportowe polegające na niszczeniu pozostałych samochodów, poprzez zderzanie się z nimi to;

Banger Racing
Drag Racing.
Trackstar Racing
Dirt Track Racing
Banger racing – zawody po­le­ga­ją­ce na nisz­cze­niu po­zo­sta­łych wozów, poprzez zde­rza­nie się z nimi. Zwy­cięz­cą zostaje ten sa­mo­chó­d, który został najmniej uszko­dzo­ny, bądź jako jedyny jest sprawny na arenie. Odbywają się w Europie, głównie Wielkiej Bry­ta­nii, Holandii i Belgii.

Rozkład odpowiedzi

Banger Racing
Drag Racing.
Trackstar Racing
Dirt Track Racing
odpowiedzi
flagNieznany
50%
20%
30%
0%
10
flagPolska
29%
21%
26%
22%
236

Płeć

men31%
women25%
Banger Racing
31%
25%
Drag Racing.
20%
12%
Trackstar Racing
27%
41%
Dirt Track Racing
19%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Zawody sportowe polegające na niszczeniu pozostałych samochodów, poprzez zderzanie się z nimi to;
265
29%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Matt Buck
Czytaj więcej: wikipedia Banger racing
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.