Zbiór potęgowy to:

zbiór wszystkich potęg wszystkich elemetów danego zbioru.
zbiór potęg kwadratowych wszystkich liczb pierwszych.
zbiór wszystkich podzbiorów danego zbioru.
zbiór wszystkich pierwiastków danej funkcji.
Zbiór potęgowy zbioru A to zbiór wszyst­kich pod­zbio­rów zbioru A. Nazwa pochodzi stąd, że liczba ele­men­tów zbioru po­tę­go­we­go to dwa do potęgi liczba ele­men­tów zbioru A. Dzięki temu faktowi w teorii mnogości używa się zbiorów po­tę­go­wych do kon­struk­cji coraz więk­szych nie­skoń­czo­no­ści.

Rozkład odpowiedzi

zbiór wszystkich potęg wszystkich elemetów danego zbioru.
zbiór potęg kwadratowych wszystkich liczb pierwszych.
zbiór wszystkich podzbiorów danego zbioru.
zbiór wszystkich pierwiastków danej funkcji.
odpowiedzi
flagNiemcy
33%
8%
50%
8%
12
flagSzwecja
31%
6%
43%
18%
16
flagPolska
35%
23%
29%
11%
799
flagWielka Brytania
41%
23%
29%
5%
17
flagNieznany
41%
18%
21%
18%
65

Płeć

men28%
women29%
zbiór wszystkich potęg wszystkich elemetów danego zbioru.
33%
43%
zbiór potęg kwadratowych wszystkich liczb pierwszych.
23%
14%
zbiór wszystkich podzbiorów danego zbioru.
28%
29%
zbiór wszystkich pierwiastków danej funkcji.
14%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Zbiór potęgowy to:
959
29%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Chris de Kok
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.