Zdanie "Mężny bądź, chroń pułk twój i sześć flag" to przykład?

oksymoronu
anagramu
pangramu
palindromu
Pangram to krótkie zdanie za­wie­ra­ją­ce wszyst­kie litery danego języka. Szcze­gól­nie do­pra­co­wa­ne pangramy za­wie­ra­ją każdą literę tylko w jednym wy­stą­pie­niu, tak jak przykład podany powyżej.

Rozkład odpowiedzi

oksymoronu
anagramu
pangramu
palindromu
odpowiedzi
flagPolska
22%
17%
43%
16%
298

Płeć

men47%
women54%
oksymoronu
14%
17%
anagramu
15%
20%
pangramu
47%
54%
palindromu
22%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Zdanie "Mężny bądź, chroń pułk twój i sześć flag" to przykład?
335
42%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: Bernina
Czytaj więcej: wikipedia Pangram
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.