Zjawisko polegające na uzyskaniu dojrzałości płciowej i zdolności rozmnażania przez zwierzęta utrzymujące cechy form larwalnych.

Wylinka
Przepczwarzanie
Neotenia
Przepoczwarczenie
Neotenia – zdolność płcio­we­go roz­mna­ża­nia się larw nie­któ­rych zwie­rzą­t, wy­stę­pu­ją­ca w na­stęp­stwie przy­spie­szo­ne­go w stosunku do reszty ciała rozwoju narządów roz­rod­czy­ch, a także za­trzy­ma­nie u osob­ni­ków do­ro­słych pewnych cech in­fan­tyl­nych.

Rozkład odpowiedzi

Wylinka
Przepczwarzanie
Neotenia
Przepoczwarczenie
odpowiedzi
flagPolska
11%
22%
35%
29%
921
flagNieznany
9%
18%
25%
44%
86
flagWielka Brytania
9%
40%
13%
31%
22

Płeć

men38%
women33%
Wylinka
9%
14%
Przepczwarzanie
15%
20%
Neotenia
38%
33%
Przepoczwarczenie
36%
31%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Zjawisko polegające na uzyskaniu dojrzałości płciowej i zdolności rozmnażania przez zwierzęta utrzymujące cechy form larwalnych.
1063
34%

Szczegóły

Autor: Sebastian Górzkowski
Ilustracja: ThePonymonster
Czytaj więcej: wikipedia Neotenia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.