Zobaczyliśmy uderzenie pioruna, a odgłos dotarł do nas po 3 sekundach. Jak daleko od nas uderzył?

0,3 km
1 km
3 km
9 km
W po­wie­trzu fale dźwię­ko­we roz­cho­dzą się z pręd­ko­ścią 331,3 m/s. Po 3 se­kun­dach dźwięk pokona w przy­bli­że­niu od­le­głość 1 km.

Rozkład odpowiedzi

0,3 km
1 km
3 km
9 km
odpowiedzi
flagNieznany
13%
44%
28%
13%
45
flagPolska
11%
31%
43%
12%
432

Płeć

men35%
women21%
0,3 km
8%
15%
1 km
35%
21%
3 km
42%
52%
9 km
13%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Zobaczyliśmy uderzenie pioruna, a odgłos dotarł do nas po 3 sekundach. Jak daleko od nas uderzył?
519
33%

Szczegóły

Autor: Tefilek
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.