Zombardowanie, ktorego niemieckiego miasta, było podczas II wojny swiatowej najwiekszą tragedią cywilną.

Monachium
Sztuttgartu
Berlina
Drezna
Bom­bar­do­wa­nie Drezna – prze­pro­wa­dzo­ne 13-14 lutego 1945 przez lot­nic­two bry­tyj­skie i ame­ry­kań­skie. W na­lo­ta­ch, skon­cen­tro­wa­nych na starym mieście użyto przede wszyst­kim bomb za­pa­la­ją­cych. Pożary wywołały burzę ogniową, która znisz­czy­ła miasto. Cał­ko­wi­te­mu znisz­cze­niu uległ obszar ok. 39 km². Straty ludzkie sza­co­wa­ne są na ok. 22,7 tys. do 25 tys. za­bi­tych.

Rozkład odpowiedzi

Monachium
Sztuttgartu
Berlina
Drezna
odpowiedzi
flagNamibia
0%
0%
0%
100%
1
flagOman
0%
0%
0%
100%
1
flagKanada
0%
0%
0%
100%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagHolandia
0%
0%
0%
100%
1
flagAfganistan
0%
0%
0%
100%
1
flagPolska
6%
9%
16%
68%
75
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
2
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1
flagNieznany
100%
0%
0%
0%
1
flagStany Zjednoczone
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men70%
women70%
Monachium
12%
10%
Sztuttgartu
8%
0%
Berlina
8%
20%
Drezna
70%
70%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Zombardowanie, ktorego niemieckiego miasta, było podczas II wojny swiatowej najwiekszą tragedią cywilną.
84
66%

Szczegóły

Autor: Tschuka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.