Zwierzę na zdjęciu to:

Zebra pręgonoga
Zebra rau quagga
hybryda zebry i konia
mutacja kolorystyczna zebry
Po odkryciu bardzo bli­skie­go po­kre­wień­stwa pomiędzy wymarłą zebrą kwagga (Equus quagga quagga) a prze­trwa­ły­mi zebrami, Reinhold Rau roz­po­czął w 1987 w RPA Quagga Project, by od­two­rzyć po­pu­la­cję zebr przy­po­mi­na­ją­cych kwaggi i poprzez dobór ho­dow­la­ny pozbawić zebrę stepową pasów. Rau quagga przy­po­mi­na­ją kwaggi wyglądem ze­wnętrz­ny­m, ale ge­ne­tycz­nie są od nich różne.

Rozkład odpowiedzi

Zebra pręgonoga
Zebra rau quagga
hybryda zebry i konia
mutacja kolorystyczna zebry
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
36%
27%
36%
11
flagPolska
9%
30%
34%
25%
502
flagNieznany
8%
30%
35%
25%
85

Płeć

men34%
women32%
Zebra pręgonoga
8%
5%
Zebra rau quagga
34%
32%
hybryda zebry i konia
35%
35%
mutacja kolorystyczna zebry
20%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Zwierzę na zdjęciu to:
636
30%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Bernard DUPONT
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.