Zwolennikami, którego poglądu byli twórcy socjalizmu: Karol Marks i Fryderyk Engels?

elitaryzmu
pacyfizmu
egalitaryzmu
internacjonalizmu
Ega­li­ta­ryzm to pogląd, że równość jest podstawą spra­wie­dli­we­go ustroju spo­łecz­ne­go. Pacyfizm to ruch spo­łecz­no­-po­li­tycz­ny dążący do pokoju, po­tę­pia­ją­cy wojny. Eli­ta­ryzm to pogląd, zgodnie z którym niektóre jed­nost­ki czy grupy są bardziej war­to­ścio­we od innych. In­ter­na­cjo­na­lizm to ide­olo­gia wy­ra­ża­ją­ca dążenie do rów­no­upraw­nie­nia i współ­pra­cy wszyst­kich narodów.

Rozkład odpowiedzi

elitaryzmu
pacyfizmu
egalitaryzmu
internacjonalizmu
odpowiedzi
flagPolska
10%
15%
22%
52%
40
flagNieznany
0%
66%
0%
33%
3
flagSzwecja
100%
0%
0%
0%
2
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
1
flagNiemcy
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men23%
women16%
elitaryzmu
0%
33%
pacyfizmu
23%
0%
egalitaryzmu
23%
16%
internacjonalizmu
52%
50%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Zwolennikami, którego poglądu byli twórcy socjalizmu: Karol Marks i Fryderyk Engels?
17
11%

Szczegóły

Autor: ...—-...
Ilustracja: Jakub Szestowicki

Historia

10 listopada 2017 10:50:29 utworzył Tschuka »
10 listopada 2017 15:41:22 zmienił Garden Jamamoto »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.